logo atelier kunstmaat

AUTISME & TALENT

In haar ruime zolderatelier op de Kamillelaan in Arnhem geeft autismespecialist en beeldend kunstenaar Marijke Pielage individuele begeleiding op het gebied van autisme, kunst en vormgeving. Zij geeft deze begeleiding aan personen met een vorm van autisme en/of aanverwante problematiek, én met kunstzinnig talent.
Marijke Pielage heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het begeleiden van normaal tot hoogfunctionerende adolescenten en jong-volwassenen met ASS en AD(H)D. Vanuit haar achtergrond als zelfstandig beeldend kunstenaar en kunstdocent geeft zij deze levensloopbegeleiding in relatie tot de talentontwikkeling van het individu. Hiermee biedt zij een begeleidingsvorm aan die de diverse levensgebieden en unieke talenten van iemand kan raken, openbaren en tot ontwikkeling kan brengen.

Good Practice

‘Marijke benadert mensen op een heel natuurlijke manier. Zij gaat uit van de wezenskenmerken van de mens op zichzelf. De manier waarop zij afstemt op personen gebeurt op een respectvolle wijze. Marijke denkt na over wat zij doet, zij volgt en stemt af waarbij ze in staat is ook te reflecteren op haar eigen rol als mens en als professional. Voor mensen met autisme is zij waardevol omdat ze afstemt en meegaat in de beweging. Haar vakkennis Kunst, Coaching en Autisme zorgt voor diepgang en verbinding. Als Marijke een engagement aangaat dan is dat ook zo!’

Ilonka van der Sommen (Voorzitter IBvA, Docent Msen modules Autisme, Studie- en onderzoeksbegeleider Fontys OSO)

Individuele autisme- en levensloopbegeleiding, speciaal voor getalenteerde personen met een vorm van ASS en/of AD(H)D