logo van atelier kunstmaat

Begeleiding Beeldende Ontwikkeling

‘Talent is een krachtbron die uit de kern, uit je ‘diepste zelf’ komt. Jouw aanwezige talent en jouw ambitie tot groei en ontwikkeling is het vertrekpunt van deze vorm van begeleiding. Met het naar buiten treden van je beeldende werk ‘laat je iets van je zelf zien’.

Sommige mensen hebben moeite met het ontvangen en verwerken van het gesproken woord, de verbale communicatie. Wat soms niet in woorden gezegd kan worden, kan wel door middel van beeldtaal tot uitdrukking gebracht worden. Met beeldende kunst als vertrekpunt sluit van deze vorm van begeleiding aan bij het communiceren met beelden. Beelden: tekeningen, schilderijen, ruimtelijk werk, fotografie, digitale kunst, enzovoort, maken het mogelijk met de ander te communiceren. Deze begeleiding kan ook gegeven worden als dagbesteding. Zie ook TARIEVEN.

Marijke Pielage:

‘Als autismelevensloopbegeleider en beeldend kunstenaar ga ik uit van de aanwezige talenten en beeldend vermogen van de cliënt. De hulpvraag van de cliënt moet aansluiten op het het willen aanleren van technieken en vaardigheden op gebied van beeldende kunst (tekenen in haar geval) en zelfstandig in een atelier leren werken. Als dat het uitgangspunt is, kan ik een omgeving scheppen waarin iemand met ASS 'op maat' bezig kan zijn met kunst.
De begeleiding is één op één, waarbij de hulpvraag spelenderwijze –terwijl iemand bezig is met zijn beeldende werk- aan de orde komt. Het is dus geen creatieve therapie, in de zin van het bespreken van bepaalde psychische achtergronden en/of persoonlijke problemen naar aanleiding van het gemaakte beeldende werk. Het gaat in de eerste plaats om het werken in het atelier: het 'lekker bezig zijn' met tekenen of schilderen, waarbij mogelijk een spontane communicatie kan ontstaan die eventueel bepaalde aspecten in relatie tot de hulpvraag kan benoemen.’

Individuele autisme- en levensloopbegeleiding, speciaal voor getalenteerde personen met een vorm van ASS en/of AD(H)D
>