logo van atelier kunstmaat

Informatie

Atelier KunstMaat & Autismelevensloop.nl is in 2010 opgericht door Marijke Pielage. Zij is opgeleid als Autismespecialist MASTER SEN, AD(H)D-coach, docent BKV 1e graad en beeldend kunstenaar.

Marijke Pielage heeft zich vanaf 2008 gespecialiseerd in het begeleiden van normaal tot hoogfunctionerende adolescenten en jong-volwassenen met ASS en AD(H)D. Zij geeft levensloopbegeleiding en psycho-educatie in relatie tot ASS.

Vanuit haar beroepspraktijk als beeldend kunstenaar en kunstdocent geeft zij individuele autisme- en levensloopbegeleiding in relatie tot de talentontwikkeling van het individu.
Zie ook www.atelierkunstmaat.nl

Marijke Pielage is als Autismespecialist aangesloten bij de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten en bij Samenwerkingsverband Autisme Gelderland.
IBvA www.ibva.info
SAG www.autismegelderland.nl

Naast de begeleidingswerkzaamheden heeft ze een beroepspraktijk als beeldend kunstenaar: www.marijkepielage.nl

Marijke Pielage is als docent geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)

Atelier KunstMaat, & Autismelevensloop.nl maakt als organisatie deel uit van de de sociale kaart van de gemeente Arnhem. Zie ook www.zodoewehetinarnhem.nl

Marijke Pielage is met haar organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09203667

Individuele autisme- en levensloopbegeleiding, speciaal voor getalenteerde personen met een vorm van ASS en/of AD(H)D