logo van atelier kunstmaat

Levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding in relatie tot de talentontwikkeling van het individu. Hiermee wordt een begeleidingsvorm aangeboden die de diverse levensgebieden en unieke talenten van iemand kan raken, openbaren en tot ontwikkeling kan brengen. Talentontwikkeling staat voor het leren kennen en toepassen van eigen krachtvelden. Dit kan bijdragen tot de vorming van een positief en daardoor sterker zelfbeeld. Zodat kan worden ingezet op verbetering van zelfredzaamheid van de persoon.

Voor ieder mens geldt dat bij het vormgeven van de eigen levensloop een inspirerend toekomstbeeld nodig is met daarin betekenisvolle levensdoelen, ook wel levensperspectief genoemd. Levensloopbegeleiding gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van ieder mens om de eigen levensloop en de gewenste kwaliteit van het leven te plannen en te sturen. Hierbij hoort een ondersteunende sociale omgeving. Levensloopbenadering biedt een brede kijk op het welzijn van ieder persoon dat als uitgangspunt kan dienen voor het vormgeven van zijn of haar levensperspectief.

Autisme

Ondersteuning vanuit het levens(loop)perspectief van een persoon met autisme betekent dat er gedurende het hele leven een passende vorm en mate van ondersteuning geboden kan worden. Hierbij wordt vanuit een overview naar allerlei aspecten van het totale leven van iemand gekeken en niet alleen vanuit (hulp)vragen.

Marijke Pielage:

‘De kwaliteit van de levensdomeinen bepaalt de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van een persoon: de zelfidentiteit. Als iemand tevreden is met zijn leven, omdat in overeenstemming met zijn verwachtingen aan zijn behoeftes en voorkeuren tegemoet wordt gekomen, is de kwaliteit van leven goed te noemen.
Als autismelevensloopbegeleider streef ik ernaar de balans te bewaken en te bewaren tussen de levensdomeinen die de menselijke identiteit bepalen. Mijn vertrekpunt van deze vorm van begeleiding is dat kwaliteit van leven van personen met autisme kan worden verbeterd wanneer zij de mogelijkheid krijgen zoveel mogelijk hun eigen leven vorm te geven.’

Individuele autisme- en levensloopbegeleiding, speciaal voor getalenteerde personen met een vorm van ASS en/of AD(H)D
>